LUÔN CUNG ỨNG & THAY ĐỔI NHIỀU NV HOÀN TOÀN MỚI ĐẸP PV CHUYÊN NGHIỆP. KHI ĐẾN VỚI DV BẠN HÃY AN TÂM VỀ SỰ KÍN ĐÁO – AN TOÀN – YÊN TĨNH – ĐẢM BẢO BẠN SẼ VUI VẺ & HÀI LÒNG. ĐẾN VỚI NV CHÚNG TÔI AN TOÀN & UY TÍN LÀ TRÊN HẾT XEM THIÊM NV MỜI QUÝ KHÁCH VÀO WEBSITE: CHOITRAI.COM HOTLINE – ZALO: 0909.415.281

Boy chất miền tây -Phục vụ tận tình -1m76,68kg,20cm (Ms:069)
Boy nhân hàng -Top,bot -Giỏi massage -1m78,68kg,18cm (Ms:068)
Boy văn phòng -Top,bot-Phục vụ từ A đến Z -1m75,67kg,18cm (Ms:067)

Top,bot mode -Dễ thương,phục vụ nhiệt tình -Giỏi massage -1m78,69kg,20cm (Ms:066)
Boy baby đễ thương- Phục vụ tốt-Massage giỏi-1m77,68kg,20cm (Ms:065)
Boy hàng khủng-Top,bot -Phục vụ tốt-1m80,70kg,21 (Ms:064)
Boy mode -Massage giỏi -Top,bot -1m78,70kg,21cm (Ms:063)
Boy top ,bot -Phục vụ tốt -Giỏi massage ,phục vụ nhiệt tình -1m76,70kg,18cm (Ms:062)
Boy đễ thương -Nhiệt tình ,top ,bot -1m76,67kg-20cm (Ms:061)

Boy miền tây-Hàng ngon,Phục vụ tốt-Massage giỏi -1m75,67kg,20cm (Ms:060)
HLV thể hình -Top, bot -Phục vụ tốt -Giỏi masage -1m79,69kg,19cm (Ms:059)
Boy miền tây -Top, bot -Phục vụ tốt từ A đến Z -1m80,68kg,21cm (Ms:058)
Boy Gym ,hàng khủng -Top,bot -1m76,69kg,21cm (Ms:057)
Boy top,bot -Massage giỏi -Phục vụ tốt -Hàng khủng -1m77,68kg-20cm (Ms:056)
Trai miền tây -Masage giỏi phục vụ tốt -Top ,bot -1m78,70kg-18cm (Ms:055)
Boy hàng không ,hàng khủng,phục vụ nhiệt tình -Massage giỏi ,phục vụ từ A đến Z -1m78,69kg,20cm (Ms:054)
Boy lông dâm -Top,bot -1m75,68kg,18cm-Massage giỏi , phục vụ tốt (Ms:053)
Boy top ,bot -1m78,69kh,19cm -Phục vụ tốt ,giỏi massage -Nhiệt tình (Ms:052)
Boy long dâm -top ,bot – Phục vụ nhiệt tình -1m77,68kg ,20cm (Ms:051)
Boy top ,bot -Massage giỏi ,phục vụ tốt , nhiệt tình -1m78,68kg,20cm (Ms:050)
Boy miền tây -Dễ thương , nhiệt tình ,giỏi massage -phục vụ từ a đến z -1m75,67kg,19cm (Ms:049)
Boy dễ thương -Phục vụ tốt -Giỏi massage,1m80,68kg,18cm (Ms:048)
Boby hàng khủng ,top bot-1m76,68kg,20cm (Ms:047)
Boy top ,bot -Baby đễ thương ,phục vụ tốt ,giỏi massage -1m78,68kg,19cm (Ms:046)
Boy hàng khủng ,top bot ,nhiệt tình -Massage giỏi ,phục vụ từ A đến Z (Ms:045)
Boy top,boy -Hàng khủng ,phục vụ tốt ,massage giỏi-1m77,69kg,20cm (Ms:044)
Sinh viên baby,dễ thương ,phục vụ tốt -Massage giỏi -1m75,68kg,18cm (Ms:043)
Boy gym ,body cực đẹp -Giỏi massage giỏi -1m78,70kg,19cm (Ms:042)
Boy văn phòng -Dâm ,hàng khủng – Massage giỏi -Phục vụ từ A đến Z -1m78,68kg-20cm (Ms:041)
Boy miền trung cực dễ thương -Massage giỏi ,phục vụ nhiệt tình ,1m75,67kg,18cm (Ms:040)
Boy top,bot -Hàng khủng -Giỏi massage -1m78,70kg,20cm (Ms:039)
Boy thể hình cực ngon -Sexy lady -1m80,70kg,21cm -Phục vụ nhiệt tình ,chu đáo (Ms:038)

Boy baby dâm -Hàng khủng -1m76,68kg,20cm -Phục vụ tốt ,nhiệt tình (Ms:037)
Top,bot -Phục vụ nhiệt tình ,giỏi massage -1m75,68kg, 18cm (Ms:036)
Trai miền tây -Đễ thương -Top ,bot -Massage giỏi -Phục vụ từ A đến Z -1m78,71kg,20cm (Ms:035)
Boy body đẹp, thân thiện ,massage giỏi -Phục vụ tốt – 1m75,67kg,19cm (Ms:034)
Boy body gym -Top ,bot -1m80,69kg,20cm -massage giỏi ,Phục vụ nhiệt tình (Ms:033)
Boy dâm ,phục vụ tốt -Giỏi massage ,top ,bot -1m75,67kg,20cm (Ms:032)
Boy miền tây -Baby dễ thương ,phục vụ tốt -1m75,67kg,18cm (Ms:031)
Boy lông dâm ,nhiệt tình -Massage giỏi -Top ,bot -1m78,69kg,18cm (Ms:030
Boy body gym -Hàng khủng,phục vụ tốt- Nhiệt tình ,massage giỏi -1m80,70kg,19cm (Ms:029)
Boy nghĩa vụ ,dâm -1m77,68kg,21cm -Phục vụ tốt , nhiệt tình (Ms:028)
Tiếp viên hàng không -Baby , Top ,bot -Phục vụ tốt ,massage giỏi -1m78 ,70kg , 20cm (Ms:027)
Boy baby ,dễ thương -Massage giỏi ,phục vụ từ A đến Z -1m74,66kg,18cm (Ms:026)
Boy gym,body 6 múi -Top ,bot – Phục vụ tốt -1m75,67kg,18cm (Ms:025)
Boy hàng khủng ,dâm -Top ,bot -1m75,68kg,20cm -Phục vụ nhiệt tình (Ms:024)
Boy baby , đễ thương ,top ,bot -1m76, 69kg ,18cm- Phục vụ nhiệt tình -Massage giỏi (Ms:023)
Cực phẩm gym ,body chuẩn -Hàng ngon -Phục vụ nhiệt tình ,giỏi massage -1m78,73kg,20cm (Ms:022)
Sinh viên , hàng ngon -Cực phẩm baby -Dâm -1m76,68kg,18cm (Ms:021)
Thầy giáo dạy thêm ,hàng khủng -Xesy, dâm -1m76,69kg,20cm (Ms:020)
Boy baby,dễ thương -Massage giỏi ,phục vụ tốt ,thân thiện -1m74,66kg,18cm (Ms:019)
Boy sexy dâm , cực phẩm dâm- Hàng khủng ,top-bot -Phục vụ tốt nhiệt tình-1m78,69kg,20cm (Ms:018)
Boy top ,bot , dễ thương ,baby -Phục vụ tốt ,từ A đến Z -1m75,68kg-19cm (Ms:017)
Boy cực dâm ,hàng khủng-Phục vụ tốt ,massage giỏi -1m78,71kg,18cm (Ms:016)
Boy văn phòng – Top ,bot -1m76,67kg,18cm (Ms:015)

Boy lông dâm – Hàng cực ngon,body đẹp -1m80,70kg,20cm – (Ms:014)
Top ,bot ,đễ thương ,phục vụ tốt ,nhiệt tình -1m70,67kg,18cm (Ms:013)
HLV thể hình,body đẹp -Hàng khủng -Giỏi massage -1m80,73kg,20cm (Ms:012)
Top ,bot – thân thiện ,nhiệt tình -Massage tốt -1m71,67kg,17cm (Ms:010)
Hướng dẫn viên du lịch -Hàng khủng – Top ,bot -1m78,70kg,20cm (Ms:009)
Boy gym-Thân thiện, dễ mến -Nhiệt tình -Massage giỏi – (Ms:008)
Boy hàng khủng -Top,bot – Nhiệt tình – 1m8,75kg,20cm (Ms:007)
Boy baby,dễ thương -Nhiệt tình -Giỏi massage (Ms:006)
Trai gym – Body 6 múi -Nhiệt tình – Phục vụ từ A đến Z-1m76,74kg,20cm (Ms:005)
Boy baby -Dễ thương -Nhiệt tình -1m75,68kg,18cm -Giỏi massage (Ms:004)
Boy top, bot -1m72, 67kg,18cm – Giỏi massage (Ms:003)
Boy body gym men – Nhiệt tình, phục tốt massage giỏi – 1m78, 70kg,19cm (Ms:002)
Boy dâm -Hàng khủng – 1m74,68kg,20cm – Nhiệt tình , phục vụ từ A đến Z (Ms:001)